02 Wood Tex Classic

02 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic är oljebaserade produkter för utomhusträ med god inträngningsförmåga och maximalt skydd mot fukt och vatten. Produkterna kan användas vid låga temperaturer.

Produktegenskaper

Pigmenterad grundfärg som tränger in, ger extra hållbarhet, täckförmåga och skydd mot fukt. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan av slutbehandlingen.
  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet

Produktanvändning

Mellanbehandling av grundat trä innan färdigbehandling med täcklasyr eller färg.
Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.

Substrat

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.:
Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, lort, fett, kritande material och alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring.
Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga på kanterna.
Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
Blanka, tidigare målade ytor ska mattslipas.
Nytt eller rent rengjort trä grundas med Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolja.
Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.

Applicering

Pensel eller roller.
Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Resultat

Matt och täckande.
Färdigbehandlas med täcklasyr eller färg.

Anmärkning

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i lacknafta. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp
Grundfärg
Densitet (kg / liter)
1.31
Torrhalt: Vikt %
63
Torrhalt: Vol %
44
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
8
Max. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
10
Min. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +5°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
4
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
16
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Lacknafta

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

januari 2021