Natural Wood Golvolja

Natural Wood Floor Oil

Flügger Natural Wood är produkter för vård och underhåll av naturträ inomhus. Fräschar upp och skyddar på samma gång, samtidigt som träets struktur och ådring förblir synlig.

Produktegenskaper

Natural Wood Floor Oil framhäver träets struktur och ger en matt yta. Gör golvet smuts- och vattenavvisande och lätt att sköta och underhålla. Natural Wood Floor Oil, White, ger träet ett vittonat utseende.
  • Specialolja till trägolv
  • Framhäver träets struktur
  • Matt

Produktanvändning

Till alla ljusa träsorter.
Används på obehandlade, avslipade och lutbehandlade trägolv, samt till underhåll av tidigare oljebehandlade golv.

Substrat

Ska vara rent, torrt, fast, lämpligt för ytbehandling och fri från rester av gammal färg, lack eller oljebehandling..

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Natural Wood Cleaner.
Ojämna ytor slipas till en jämn yta.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Applicering

Applicering manuell (golv under 15 m2):
Rör om och applicera med pensel eller rulle till jämnt skikt ca 3-5 m2 åt gången.
Oljan skall ligga blank på träet i ca 15 minuter.
Tillför mer olja på sugande områden.
Överskott av olja fördelas vidare till nästa område.
Polera golvet med en luddfri, ren bomullsduk och fortsätt poleringen tills träet framträder som mättat och enhetligt i glans och finish.
Fortsätt tills hela golvet är behandlat.
Applicering maskinell (golv över 15 m2):
Rör om och applicera med pensel eller rulle till et jämnt, mättat och blankt skikt ca 10 m2 åt gången.
Bearbeta oljan ned i träet med polermaskinen med en påmonterad vit nylon polerrondell.
Tillför mer olja på sugande områden.
Låt oljan dra in i 5-15 minuter under tiden som nästa område oljas.
Polera till sist hela golvet med torr skurtrasa bomull under polerrondellen, tills träet framstår som mättat och enhetligt i glans och finish.

Resultat

Yta som framträder som mättat och enhetligt i glans och finish.
Rengör med Flügger Floor Soap eller Soap Oil.
Vid underhåll Floor Oil spädas med max 25% lacknafta för att undvika för tjockt skikt av olja.

Anmärkning

Trasor med produkten kan självantända.
Mättas med vatten eller destrueras.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Tekniska data

Produkttyp
Träolja
Densitet (kg / liter)
0.89
Torrhalt: Vikt %
57
Torrhalt: Vol %
53
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +15°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Penseltvätt

Nuvarande TDS version

juli 2020