Fluren 37 Målartvätt, frottéduk

Fluren 37 Basic Cleaner Cloth

Produktegenskaper

Flügger Fluren 37 Basic Cleaner Cloth är ett alkaliskt verkande rengöringsmedel. Ingående tensider är lätt biologiskt nedbrytbara. Se Produktdatablad på Fluren 37 för yterligare information.

Tekniska data

Produkttyp
Rengöring
Vikt %
0
Vol %
0
VOC Max. värde ( g/l)
10

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Version

november 2020