Fluren 37

Fluren 37

Produktegenskaper

  • Se Produktdatablad på Fluren 37 målartvätt

USP/Specialfunktioner

Märkningar

Produktanvändning

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
0
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
0

Förvaring

Rengöring av verktyg

Tekniska data

Vikt %
0
Vol %
0

Version

07-04-2020