Fluren 59 Brush Cleaner

Fluren 59 Brush Cleaner

Produktegenskaper

  • Effektivt rengöringsmedel till måleriverktyg.
  • Rengör både vattenburen och lösningsmedelshaltig färg samt smuts och fett.
  • Mjukar upp och förebygger uttorkning av penselborst.

USP/Specialfunktioner

Märkningar

Produktanvändning

  • Användas till rengöring av penslar, rullar och andra måleriverktyg, som använts till vattenburen eller lösningsmedelshaltig färg.
  • Ta bort mesta möjliga av färgen från verktygen. Arbeta in Fluren 59 Brush Cleaner noga och skölj efter med rent vatten.

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
0
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
0

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1,0
Vikt %
0
Vol %
0
Utspädning
Skall inte förtunnas

Version

29-06-2020