Fluren 59 Penselrens

Fluren 59 Penselrens

Produktegenskaper

  • Flügger Fluren 59 Penseltvätt är ett effektivt rengöringsmedel till
  • måleriverktyg.
  • Rengör både vattenburen och lösningsmedelshaltig färg samt smuts och fett.

USP/Specialfunktioner

  • Tvättar bort färg från penslar och rollers
  • Tvättar bort smuts och fett
  • Mjukar upp och förebygger uttorkning av penselborst

Märkningar

Produktanvändning

  • Använd Fluren 59 Penseltvätt till rengöring av penslar, rullar och andra
  • måleriverktyg, som använts till vattenburen eller lösningsmedelshaltig färg.
  • Ta bort mesta möjliga av färgen från verktygen. Arbeta in Fluren 59
  • Penseltvätt noga och skölj efter med rent vatten.

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
0
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
0

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1,00
Vikt %
0
Vol %
0
Utspädning
Skall inte förtunnas

Version

07-04-2020