Flutex 2S

Flutex 2S

Flutex S produkter är miljömärkta färger. Produkterna har goda appliceringsegenskaper och är de optimala valen när det gäller produktivitet, finish och miljö.

Produktegenskaper

Helmatt reflexfri takfärg. Rekommenderas för lokaler med speciella estetiska krav.
  • Takfärg
  • Reflexfri
  • Helmatt

Märkningar

Flutex 2S - Vit - 10 L
EAN13: 5701573767318
  • EU-Blomman
  • Svanen
Flutex 2S - Vit - 3 L
EAN13: 5701573767332
  • EU-Blomman
  • Svanen
Flutex 2S - Vit - 0,75 L
EAN13: 5701573767349
  • EU-Blomman
  • Svanen

Produktanvändning

Vardagsrum, korridorer, entréer, kontor, kök, företagslokaler, institutioner, kliniker, butiker och trapphus.
Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor.

Substrat

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.
Vattenfläckar eller nikotin- eller sotfläckar i ytan rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
Grunda med Special Grund efter behov.
Måla 1-2 gånger. Vissa nuancer kräver extra behandling.

Applicering

Pensel, roller eller spruta
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning
Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor
Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 ⁰C
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat

Resultat

Helmatt yta.
Diskret struktur och enhetlig reflexfri finish.
Känslig för beröring och fläckar.
Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.
Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp
PVA-färg
Glans
2, Helmatt
Densitet (kg / liter)
1.43
Torrhalt: Vikt %
57
Torrhalt: Vol %
55,7
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Utsläpp jf. ISO 16000-9:2011 <
230 µg/m²h efter 28 dagar
Tvättbarhet
Class 2
Brandklass
B-s1, d0
Förtunning
Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

juni 2021