Flutex 5S /globalassets/inriver/resources/70673_ff_flutex5s_p7_10l_ecolabel.png
Matt vägg- och takfärg med diskret glans, goda appliceringsegenskaper och produktivitet.
Flutex 5S har goda appliceringsegenskaper och är de optimala valen när det gäller produktivitet, finish och miljö. Rekommenderas för lokaler med normala funktionella krav utsatta för måttlig smuts och slitage. Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.
  • Vägg- och takfärg
  • Diskret glans
  • Fyllig

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Finish

5, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Vägg- och takfärg
  • Diskret glans
  • Fyllig
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data