Flutex 5S /globalassets/inriver/resources/70673_ff_flutex5s_p7_10l_ecolabel-108335.png?0ce7fad3
Matt vägg- och takfärg med diskret glans, goda appliceringsegenskaper och produktivitet.
Flutex 5S har goda appliceringsegenskaper och är de optimala valen när det gäller produktivitet, finish och miljö. Rekommenderas för lokaler med normala funktionella krav utsatta för måttlig smuts och slitage. Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.
  • Vägg- och takfärg
  • Diskret glans
  • Fyllig

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Cement

Brick

Painted

Gips

Finish

Matt, 5

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Vägg- och takfärg
  • Diskret glans
  • Fyllig
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data