Flutex 7S+

Flutex 7S+

Flutex S produkter är miljömärkta färger. Produkterna har goda appliceringsegenskaper och är de optimala valen när det gäller produktivitet, finish och miljö.

Produktegenskaper

Matt 100% akryl väggfärg. Rekommenderas för lokaler med höga funktionella krav där nedsmutsning och slitage uppstår.
 • Väggfärg
 • Synlig glans
 • Extra tålig yta

Märkningar

Flutex 7S+ - Äggvit - 10 L
EAN13: 5701573436924
 • Svanen
 • EU-Blomman
Flutex 7S+ - Kalkvit - 0,75 L
EAN13: 5701573436931
 • Svanen
 • EU-Blomman
Flutex 7S+ - Kalkvit - 10 L
EAN13: 5701573436948
 • Svanen
 • EU-Blomman
Flutex 7S+ - Kalkvit - 3 L
EAN13: 5701573436955
 • Svanen
 • EU-Blomman
Flutex 7S+ - Råvit - 0,75 L
EAN13: 5701573436962
 • Svanen
 • EU-Blomman
Flutex 7S+ - Råvit - 10 L
EAN13: 5701573436979
 • Svanen
 • EU-Blomman
Flutex 7S+ - Råvit - 3 L
EAN13: 5701573436986
 • Svanen
 • EU-Blomman

Produktanvändning

Vardagsrum/allrum, korridorer,, entréer, kontor, kök, företagslokaler, institutioner, kliniker, butiker, trapphus och trappor.
Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor.

Substrat

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.
Vattenfläckar eller nikotin- eller sotfläckar i ytan rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
Grunda med Combi Primer eller Special Grund efter behov.
Måla 1-2 gånger. Vissa nuancer kräver extra behandling.

Applicering

Pensel, roller eller spruta
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning
Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor
Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 ⁰C
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat

Matt stark yta.
Diskret struktur, synlig glans och enhetlig finish.
Tål rengöring inklusive punktrengöring med mjuk borste, vatten och tygtrasa.
Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.
Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Tekniska data

Produkttyp
Akrylatfärg
Glans
7,Matt
Densitet (kg / liter)
1.39
Vikt %
59,7
Vol %
44,1
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
4
Genomhärdad (Dagar)
28
Total utsläpp jf. EN16000-9:2006
1 < µg/m²h efter 28 dagar
Tvättbarhet
Class 1
Brandklass
B-s1, d0
Utspädning
Vatten, ska normalt inte förtunnas
10
Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Version

augusti 2020