Flutex 7S /globalassets/inriver/resources/77230_flugger_flutex_7s_white_uk_de_fr_p3_10l-108481.png?a9984a00
Matt väggfärg med synlig glans, goda appliceringsegenskaper och produktivitet.
Flutex 7S har goda appliceringsegenskaper och är de optimala valen när det gäller produktivitet, finish och miljö. Rekommenderas för lokaler med normala funktionella krav utsatta för viss smuts och slitage. Tål rengöring inklusive punktrengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, mjuk borste, vatten och tygtrasa.
  • Väggfärg
  • Synlig glans
  • Fyllig

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 6 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Cement

Brick

Painted

Gips

Finish

Matt, 7

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Väggfärg
  • Synlig glans
  • Fyllig
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data