Interior Easy Finish 40

Interior Easy Finish 40

Flügger Interior är en serie av vattenlösta lackfärger för färdigbehandling av trä och metall inomhus. Produkterna är enkla att använda och ger en snygg och hård yta.

Produktegenskaper

Fyllig akryl lackfärg med en geléaktig, droppfri konsistens som ger hög skikttjocklek, god täckförmåga och minimal rinntendens. Lämplig till ämnen där estetiska och medelhöga krav på funktion ställs.
  • Lätt och snabbt att applicera
  • Fyllig yta
  • Halvblank yta

Märkningar

Interior Easy Finish 40 - Råvit S0500-N - 3 L
EAN13: 5701573955005
  • EU-Blomman
Interior Easy Finish 40 - Råvit S0500-N - 0,75 L
EAN13: 5701573955197
  • EU-Blomman

Produktanvändning

Dörrar, dörrkarmar, profilbrädor, infattningar och fotlister samt järn och metall med rostskydd inomhus.

Substrat

Måste vara grundat, rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Iso Primer.
Hårda och släta underlag mattslipas och grundmålas efter behov med Fix Primer.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Nytt eller bart rengjort trä grundas med Stop Primer.
Applicera 1-2 gånger. Vissa färgar kräver extra behandlingar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta
Välj verktyg utifrån krav på finish
Påför vått i vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor
Skillnad i ytstruktur kan resultera i nyansskillnader
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
Materialtemperatur vid sprutning min. 12 °C
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat

Resultat

Halvblank yta.
God sammenflytning och fyllig finish.
Tål almindelig tillsmutsning, användning relaterade slitage och rengöring med universalrengöringsmedel, blöt borste, vatten och trasa.
Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.
Kritande på grund av överskottspigment kan förekomma.
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Akrylatlackfärg
Glans
40, Halvblank
Densitet (kg / liter)
1.28
Torrhalt: Vikt %
53
Torrhalt: Vol %
39
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Utsläpp jf. ISO 16000-9:2011 <
17 µg/m²h efter 28 dagar
Tvättbarhet
Class 1
Förtunning
Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Vatten
Kompletterande info
Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

maj 2021