Interior Stop Primer

Interior Stop Primer

Produktegenskaper

Acryl-grundfärg med särskilt bra spärrande egenskaper och bra koalecens. Används där det finns risk att vattenlösliga färgrester från underlaget kan missfärga den efterföljande måleribehandlingen.
  • Bra spärrande egenskaper
  • Grundfärg
  • Matt yta

Produktanvändning

Obehandlat trä eller tidigare behandlat underlag med risk för genomslag från kvistar, lignin och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Substrat

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, skitt, fett och kritande material rengörs med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.
Hårda, glatta underlag mattslipas.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Applicera två gånger för bästa resultat.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas.
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 ⁰C.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Resultat

Halvmatt täckt yta.
Färdigbehandlas med täckmålning i önskad glans och kulör.

Anmärkning

Vid sprutmålning finns risk att munstycke, filter, slang och pump sätts igen om inte dessa är helt rengjorda från annat material.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i Metal Pro Cleaner. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Grundfärg
Glans
Halvmatt
Densitet (kg / liter)
1,26
Torrhalt: Vikt %
50
Torrhalt: Vol %
37
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Får inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Metal Pro Cleaner
Kompletterande info
Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

februari 2021