Interior Fix Primer /globalassets/inriver/resources/int-fix.png

Varianter

10 L
1 899,00 kr / styck
3 L
699,00 kr / styck
0,75 L
229,00 kr / styck
0,38 L
159,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Optimal vidhäftning
Acryl-grundfärg som säkerställer en optimal vidhäftning. Används inom- och utomhus på hårda, släta ytor innan behandling med täckfärg.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 2 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä

Möbler

Element och rör

Paneler och karmar

Finish

Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Optimal vidhäftning
  • Grundfärg
  • Matt yta
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data