Interior High Finish 90

Interior High Finish 90

Flügger Interior är vattenbaserade emaljer för färdigbehandling av trä och metall inomhus. Produkterna är enkla att använda och ger en snygg yta med emaljkaraktär.

Produktegenskaper

Akryl lackfärg med lätt och smidig konsistens och god sammanflytning. Lämplig till ämnen där höga krav på estetik och funktion ställs.
  • Snygg sammanflytning
  • Hård yta
  • Helblank yta

Märkningar

Interior High Finish 90 - Svart - 0,75 L
EAN13: 5701573744562
  • EU-Blomman
Interior High Finish 90 - Råvit S0500-N - 3 L
EAN13: 5701573746979
  • EU-Blomman
Interior High Finish 90 - Råvit S0500-N - 0,75 L
EAN13: 5701573746986
  • EU-Blomman

Produktanvändning

Dörrar, dörrkarmar, profilbrädor, infattningar, fotlister, köksdörrar, fönster, fönstersmygar, fönsterbrädor, paneler, möbler samt järn och metall med rostskydd.

Substrat

Måste vara grundat, rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Iso Primer.
Hårda och släta underlag mattslipas och grundmålas efter behov med Fix Primer.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Nytt eller bart rengjort trä grundas med Stop Primer.
Applicera 1-2 gånger. Vissa färgar kräver extra behandlingar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta
Välj verktyg utifrån krav på finish
Påför vått i vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor
Skillnad i ytstruktur kan resultera i nyansskillnader
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
Materialtemperatur vid sprutning min. 12 °C
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat

Helblank hård, robust yta.
God sammenflytning och emaljliknande finish.
Tål almindelig tillsmutsning, användning relaterade slitage och rengöring med universalrengöringsmedel, blöt borste, vatten och trasa.
Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.
Kritande på grund av överskottspigment kan förekomma.
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Tekniska data

Produkttyp
Akrylatlackfärg
Glans
90,Blank
Densitet (kg / liter)
1.24
Vikt %
49
Vol %
39
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
9
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Utsläpp jf. ISO 16000-9:2011
10 < µg/m²h efter 28 dagar
Tvättbarhet
Class 1
Förtunning
Vatten. Ska inte förtunnas vid sprutning.
VOC Max. värde ( g/l)
10
Rengöring av verktyg
Vatten

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.:

Version

november 2020