Interior Magnetic Board

Interior Magnetic Board

Produktegenskaper

 • Grundfärg med magnetisk effekt som ger möjlighet att skapa dekorativa
 • anslagstavlor på många olika ytor.
 • Skall övermålas med färg i minst glans 7.
 • * Gör en anslagstavla - var som helst.
 • * Magnetisk effekt på många olika underlag.
 • * Kombinera med tavelfärg = magnetisk tavla att skriva på.

USP/Specialfunktioner

 • Grundfärg med magnetisk effekt

Märkningar

Produktanvändning

 • Används på ställen där man önskar en anslagstavla inomhus, på t ex filt, väv,
 • strukturtapet, puts, betong, gips, MDF, spånskivor, trä samt spacklade och
 • målade ytor.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
6

Förbered - före behandling

Behandling

 • Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rengör vid behov med Fluren 37
 • Målartvätt. Mattslipa målade ytor. Rör om noga före och under målning.
 • Måla fylligt med pensel eller rulle. Måla 2-3 ggr med Flügger Magnetic Board
 • och måla över 1-2 ggr med önskad täckfärg (minst glans 7).
Tvättbarhet

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
4
Genomhärdad (Dagar)
0

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg

Tips

 • Tips och råd
 • När Flügger Magnetic Board målas på trä, kan det finnas risk för
 • krackelering. Det beror i så fall på rörelser i träet. Prova gärna på en
 • mindre yta först.

Anmärkning

 • Magnetfärg innehåller ett metallpigment som kan orsaka en rosa beläggning på
 • ytan av färgen i burken. Denna försvinner vid omrörning.
 • Dessutom kan det finnas en skarp lukt som försvinner vid torkning.
 • Inget av detta påverkar magnetfärgens produktegenskaper.

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
2,4
Vikt %
80
Vol %
52
Utspädning
Vatten, max 2%

Version

25-05-2020