Iso 5

Iso 5

Produktegenskaper

 • Matt vägg- och takfärg med isolerande egenskaper.
 • Rekommenderas för lokaler med medel funktionella krav utsatta för måttlig smuts och slitage.

USP/Specialfunktioner

 • Vägg- och takfärg
 • Låg glans
 • Isolerande egenskaper

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Vardagsrum/allrum, entréer, kontor, kök, tvättrum, företagslokaler och butiker. Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8

Förbered - före behandling

Substrat
Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

 • Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
 • Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.
 • Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.
 • Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
 • Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
 • Grunda med Combi Primer eller Special Grund efter behov.
 • Måla 1-2 gånger. Vissa nuancer kräver extra behandling.
Tvättbarhet
Class 1

Applicering

 • Pensel eller roller
 • Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas
 • Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning
 • Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor
 • Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
 • Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma
 • Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning
 • Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
6
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Rengöring av verktyg
Penseltvätt

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.47
Vikt %
62
Vol %
45
Utspädning
Ska inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020