Linseed oil Putty

Linseed oil Putty

Produktegenskaper

  • Ett linoljebaserat kitt framställt på tradionellt vis, som, förutom traditionell alkydolja- och linoljafärg, kan samarbeta med vattenbaserad färger och träskydd som t.ex. Flügger Fönsterfärg och Flügger 04 Wood Tex Täcklasyr.

USP/Specialfunktioner

  • Arbetsvänlig konsistens
  • Blir efter några år mycket hård

Märkningar

Produktanvändning

  • Till alla typer av utfyllningsarbeten med kitt, t ex. kittning vid isättning
  • av glas och reparationer av gamla fönster.

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Linoljekittets hållbarhet är beroende på kittets möjlighet att behålla oljan, därför skall bart trä grundas med Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolja eller förtunnad alkydoljefärg.

Applicering

  • Appliceras med kittkniv eller spackel.
  • Bildar hinna efter ca 1 vecka och är genomhärdad efter 1 år.
  • Vid kittning inomhus skall kittfogen ventileras väl, för att undvika rynktork när fönstret hängs tillbaka utomhus.
  • Skall övermålas 2-4 veckor efter kittning. Bör övermålas 1-2 mm in på glaset.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
24
Övermålningsbar (Timmar)
72
Genomhärdad (Dagar)
7

Förvaring
Väl försluten

Rengöring av verktyg
Lacknafta

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
2,0
Vikt %
0
Vol %
0
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RF

Version

02-07-2020