Panel Stain

Panel Stain

Produktegenskaper

 • Flügger Panelvit är en helmatt, vattenbaserad, vit bets som ger gulnat träet
 • ljusare utseende, med synlig trästruktur.
 • När Panelvit appliceras tunt ges träet ett betsat utseende. Ett fylligare
 • skikt ger ett mer täckande resultat, men bevarar träets struktur och ådring.
 • Ytan tål lätt rengöring.

USP/Specialfunktioner

 • Ger en matt och vitskurad finish som är smutsavvisande

Märkningar

Produktanvändning

 • Användes inomhus på obehandlat, vitbetsat och lackat trä, i tak och på
 • väggar.
 • Underlaget skall vara rent, torrt och fast.
 • Nytt trä avdammas. Märken och fläckar slipas bort.
 • Tidigare betsade och lackade ytor tvättas noga med Flügger Trärens.
 • Nikotinskadade ytor kräver noggrann rengöring och eftertvättning med vatten
 • och torkning för att undvika fläckar. Blanka underlag mattslipas. Rör om före
 • användning. Appliceras med pensel i ett jämnt färgskikt i träets
 • fiberriktning. Måla 1-2 brädor åt gången för att undvika synliga överlapp.
 • Provstrykning rekommenderas på tidigare behandlade ytor för att bedöma
 • utseende och vidhäftning.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
16

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
2
Övermålningsbar (Timmar)
4
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1,18
Vikt %
40
Vol %
29
Utspädning
Skall inte förtunnas

Version

02-07-2020