SPACE One Tone

SPACE One Tone /globalassets/inriver/resources/hyt1023_space_one-tone-735585.png?cb0a65f5
Dekorativt produkt med metallisk effekt till väggar och tak. Ger ett konstnärligt uttryck i flera färgtoner.
SPACE förenar när och fjärran och för mystiken nära dig. Ge dina väggar ett konstnärligt uttryck och låt dig förföras av den föränderliga finishen. SPACE är en metallisk pasta som ger sammetslena väggar med en fin metallisk effekt. Det finns inte två SPACE-väggar som ser lika ut och det är det som är dess charm.
  • Metallisk effekt i en färgton
  • Ingen torktid
  • Sammetslen yta

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Sträckförmåga

10 max. m2 pr liter

8 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Metallisk effekt i en färgton
  • Ingen torktid
  • Sammetslen yta
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data