Floor Paint PU

Floor Paint PU

Produktegenskaper

 • Snabbtorkande, robust och slitstark PU-golvfärg som inte gulnar.
 • Rekommenderas för ytor med måttliga krav på funktion, såväl som utomhus på betong som skyddas mot väderpåverkan, som utsätts för viss trafik, användarrelaterat slitage och nedsmutsning.

USP/Specialfunktioner

 • Mycket slitstark yta
 • Diffusionsöppen
 • Gulnar inte

Märkningar

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.:

Produktanvändning

 • Golv i vardagsrum, hallar, entréer, kontor, kök, tvättrum, affärslokaler, kliniker, trappor och trapphus.
 • Utomhus på trappor, gallerier och balkonger som skyddas mot väderpåverkan.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8

Förbered - före behandling

Substrat
Måste vara rent, torrt, fast och lämpad för målningsbehandling.

Behandling

 • Ta bort cementhud genom maskinslipning.
 • Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
 • Ta bort smuts, sot, fett, vax och förorenande material med Fluren 37.
 • Tvålrester tas bort med Fluren 33.
 • Slipa blanka hårda ytor matta.
 • Reparera betongskador med betong.
 • Sprickor, ojämnheter och hål måste spacklas med epoxispackel.
 • Betong grundas med Förankringsgrund och trä grundas med Stop Primer
 • Bäst hållbarhet uppnås med två behandlingar.
 • Vissa färger kräver extra behandling.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller rulle.
 • Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas
 • Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulle i samma riktning
 • Använd alltid samma satsnummer på angränsande/sammanhängande ytor
 • Skillnader i ytstruktur kan leda till färgavvikelser
 • Kyla/värme kan påverka färgens viskositet
 • Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
 • Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och tiden för övermålning
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torknings- och genomhärdningstid
 • Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
3
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Rengöring av verktyg
Vatten

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.2
Vikt %
46
Vol %
36
Utspädning
Vatten
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

02-07-2020