Repafiller ute /globalassets/inriver/resources/filler-ude.png

Varianter

3 KG
309,00 kr / styck
0,75 KG
119,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Bra för reparation av sprickor, hål och skarvar
Vattenfast, grovkornigt cementhaltigt spackelpulver

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H315) Irriterar huden.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.
(H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Torktid

Damm: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Betong

Puts

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data