Repafiller Exterior

Repafiller Exterior

Produktegenskaper

  • Vattenfast, grovkornigt cementhaltigt spackelpulver

USP/Specialfunktioner

Märkningar

Ta bort mesta möjliga filler från verktygen före rengöring i vatten. Flytande fillerrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.:

Produktanvändning

  • Används utomhus till utfyllnad av sprickor, hål och liknande på fasader och mineraliska ytor. Kan även användas inomhus där det finns behov av en särskilt stark, vattenfast spackelmassa till mineralska underlag.
  • Blandas under omrörning - 3 volymdelar Scandia Repafiller ute, med 1 del vatten till homogen konsistens. Låt stå i ca. 15 min. och rör om igen innan användning.
  • Brukstid ca. 3 timmar. Skikttjocklek max 30 mm.
  • Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta och skrapa rent från damm och porös puts. Se till att kanterna på det skadade stället är fasta och rena.
  • Fukta underlaget och fyll i med Scandia Repafiller ute och släta till ytan. För att få samma struktur som omgivande yta kan spacklingen behandlas med svamp, pensel m.m.
  • Överskott av spackelmassa borttages med vatten.
  • Spackelmassa på målade ytor skall tas bort.
  • Innan övermålning, grunda med rätt grundfärg till täckfärgen.
  • Spackelmassan är lätt etsande på känsliga ytor.

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
24
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, torrt och frostfritt

Rengöring av verktyg
Vatten

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
2.95
Vikt %
0
Vol %
0
60

Version

20-02-2020