Repafiller ute

Repafiller Exterior

Produktegenskaper

Vattenfast, grovkornigt cementhaltigt spackelpulver

Produktanvändning

Används utomhus till utfyllnad av sprickor, hål och liknande på fasader och mineraliska ytor. Kan även användas inomhus där det finns behov av en särskilt stark, vattenfast spackelmassa till mineralska underlag.
Blandas under omrörning - 3 volymdelar Repafiller Ute, med 1 del vatten till homogen konsistens. Låt stå i ca. 15 min. och rör om igen innan användning.
Brukstid ca. 3 timmar. Skikttjocklek max 30 mm.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta och skrapa rent från damm och porös puts. Se till att kanterna på det skadade stället är fasta och rena.
Fukta underlaget och fyll i med Scandia Repafiller ute och släta till ytan. För att få samma struktur som omgivande yta kan spacklingen behandlas med svamp, pensel m.m.
Överskott av spackelmassa borttages med vatten.
Spackelmassa på målade ytor skall tas bort.
Innan övermålning, grunda med rätt grundfärg till täckfärgen.
Spackelmassan är lätt etsande på känsliga ytor.

Anmärkning

Måste härda under 4 veckor före Övermålning

Tekniska data

Produkttyp
Spackel- och fogmassa
Densitet (kg / liter)
2.95
Vikt %
0
Vol %
0
Blandningsförhållande
8,9 kg till 1 liter vatten
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
60
Damm (Timmar)
24
Genomhärdad (Dagar)
28
Skickttjocklek (max mm)
30
Brukstid (tim)
4
VOC Max. värde ( g/l)
10
Rengöring av verktyg
Vatten

Förvaring: Svalt, torrt och frostfritt

Ta bort mesta möjliga filler från verktygen före rengöring i vatten. Flytande fillerrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.:

Version

september 2020