Sandplast LGS /globalassets/inriver/resources/sandpl_lgs.png

Varianter

12 L
679,00 kr / styck
Lager uppdaterad 22:17
CE Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Sprut- och rullspackel för torra rum med maximal fyllförmåga. Slutbehandlas med väggbeklädnad eller lämplig tak- eller väggfärg.
Sandplast LGS är färdigblandat spackel klart att användas. Används för utjämning av tak och väggar, har optimerade arbetsegenskaper och fyllförmåga, goda slipegenskaper och krymper minimalt.
  • Grovt sprutspackel
  • Maximal fyllningsförmåga
  • Grå

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 2 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 20 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Tak

Betong

Puts

Väggar

Sträckförmåga

1 m2 pr liter

Egenskaper

  • Grovt sprutspackel
  • Maximal fyllningsförmåga
  • Grå
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data