Sandplast LH lätt medium

Sandplast LH

Flügger Sandplast är färdigblandat spackel klart att användas. Används för utjämning av tak och väggar. Produkterna har optimerade arbetsegenskaper och fyllförmåga, goda slipegenskaper och krymper minimalt.

Produktegenskaper

Handspackel för torra rum. Innehåller lätt mellankornigt fyllmedel med god fyllförmåga. Slutbehandlas med väggbeklädnad och/eller lämplig tak- eller väggfärg i önskad färg och glans.
  • Mellankornigt handspackel
  • God fyllningsförmåga
  • Ljusgrå

Märkningar

Sandplast LH lätt medium - - 10 L
EAN13: 5701573299147
  • CE
  • Svanen
Sandplast LH lätt medium - - 3 L
EAN13: 5701573518927
  • CE
  • Svanen
Sandplast LH lätt medium - - 0,4 L
EAN13: 5701573764515
  • CE

Produktanvändning

Ispackling och bredspackling vid utjämning av puts, betong, lättbetong och tidigare målade ytor.

Substrat

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdamning.
Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.
Hårda, glatta underlag mattslipas.
Spackelmassan appliceras och jämnas ut.
Ytan slipas och grundas eller grundmålas innan vidare behandling.

Applicering

Applicera och jämna ut med bredspackel.
Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek.
Applicera tillräcklig mängd, bearbeta och jämna ut spackelmassan.
Kyla / värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Det finns risk för krympning om spackelmassan inte är genomtorr innan vidare behandling.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Resultat

Jämn yta för vidare behandling.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Spackel- och fogmassa
Spatelens färg
Ljusgrå
Densitet (kg / liter)
1,14
Torrhalt: Vikt %
55
Torrhalt: Vol %
56
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
2
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
20
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Vidhäftning på betong (Mpa)
0,66
Skickttjocklek (max mm)
2
Kornstorlek (max mm)
0,2
Rengöring av verktyg
Vatten
Kompletterande info
Produkten uppfyller kraven i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

oktober 2021