Acrylspartel Inde

Acrylspartel Inde

Produktegenskaper

 • Akrylspackelmassa för invändiga snickeriarbeten.
 • Har mycket god vidhäftning, bra fyllnadsegenskaper och relativt lång öppentid
 • och uppfyller högsta krav på ytjämnhet och färgbärighet på trä och snickerier
 • inomhus.
 • Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter,
 • som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

USP/Specialfunktioner

 • Snabbtorkande men fortfarande relativt lång öppentid.

Märkningar

Produktanvändning

 • Används inomhus för i- och bredspackling på grundat trä, spånskivor m.m. och
 • rostskyddsgrundad metall.
 • Genom sina goda fyllnadsegenskaper, öppentid och slipbarhet är Snickeri-
 • spackel lämplig till större ytor som bredspackling av t.ex dörrblad,
 • luckor m.m.
 • Underlaget skall vara rent, torrt och fast.
 • Applicering: Handspackling.

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
1
Övermålningsbar (Timmar)
24
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt men frostfritt

Rengöring av verktyg

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1,7
Vikt %
74
Vol %
0

Version

09-04-2020