Natural Wood Trälack

Wood Lacquer

Produktegenskaper

Vattenburen lack för inomhus användning. Finns i 3 olika glanser. Ger en vacker sidenmatt, halvblank eller blank behandling med en robust yta som är lätt att hålla ren och som inte gulnar. Ev överlackning skall ske med vattenburen lack.
  • Ger träet en vacker sidenmatt och robust yta

Produktanvändning

Flügger Trälack används till alla ljusa träsorter, obehandlade eller tidigare
lackade, t ex på dörrar, karmar och möbler. Kan även användas på Flügger
Träbets. Ej lämplig på golv och liknande ytor med stort slitage.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rengör vid behov med Flügger
Trärens. Mattslipa tidigare lackade ytor. Grunda ev med Flügger Grundlack
UV-filter, för att motverka att solljus gör träet mörkt och gult. Rör om före
användning. Applicera ett skikt med pensel eller korthårig rulle. Kan inte
sprutmålas.
Efter torkning slipa med fint slippapper och ta bort slipdamm. Lacka
ytterligare 1-2 ggr beroende på önskad ytfinish.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Lacker
Densitet (kg / liter)
1,1
Torrhalt: Vikt %
25
Torrhalt: Vol %
23
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
1
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Skall inte förtunnas

Ersätter TDS version

januari 2010