terrace Cleaner A

terrace Cleaner A

Produktegenskaper

 • Flügger trallrent A är ett effektivt rengöringsmedel till träaltaner utomhus.
 • Avlägsnar missfärgning, smuts och rester av gammal träolja på
 • väderbiten furu, gran och tryckimpregnerat trä. Då ytan skall laseras
 • eller målas används trallrent i system med Flügger Teak- & trärens B.
 • Geléaktig konsistens gör det lättare att påföra och förhindrar stänk.

USP/Specialfunktioner

Märkningar

Produktanvändning

 • Lägg ut koncentratet på trätrallen med t ex en hård borste eller olje- &
 • skrubbsvamp.
 • Tvätta 2-3 kvadratmeter, låt verka c:a 10 min utan att lösningen får torka
 • in, skura och skölj sedan noga med högtryckstvätt tills all smuts avlägsnats
 • och trallen inte längre har någon beläggning eller tvättlösningsrester kvar.
 • Om trallen är hårt smutsad kan behandlingen behöva upprepas.
 • Ytan kan då den är helt torr efterbehandlas med olja.
 • Om ytan skall laseras eller målas: Applicera rikligt med Flügger teak- och
 • trärens på den våta ytan och skura efter med en borste. Skölj med rent
 • vatten. Då ytan är helt torr kan den laseras eller målas.
 • Produkten kan etsa aluminium och andra alkalikänsliga ytor. Skydda noggrant
 • mot stänk t.ex. på glas och trädgårdsväxter.
 • Kan missfärga ex ädelträ, ek, ceder och lärk. Till dessa träslag
 • rekommenderas Flügger teak- och trärens B.

Förbered - före behandling

Applicering

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
0
Övermålningsbar (Timmar)
0
Genomhärdad (Dagar)
0

Förvaring

Rengöring av verktyg

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1,06
Vikt %
0
Vol %
0

Version

07-04-2020