Wet Room Primer

Wet Room Primer

Produktegenskaper

 • Genomskinlig blåtonad våtrumsgrund.
 • Lim och grundmålning för uppsättning och grundbehandling av glasväv/glasfilt.
 • Rekommenderas för ytor som utsätts för särskilt höga funktionskrav där det förekommer varierande fukt- och vattenpåverkan.
 • Ingår i Flügger våtrumsbehandling vid slutbehandling med Flügger Våtrumsfärg.

USP/Specialfunktioner

 • Grundmålning och lim
 • Blåtonat

Märkningar

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Produktanvändning

 • Badrum, toaletter och liknande våtrum.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
3
Max. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
3
Min. Räckvidd (m2/liter pr. behandling)
1

Förbered - före behandling

Substrat
Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

 • Löst sittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.
 • Kalkavlagringar och tvålrester avlägsnas med Fluren 33.
 • Hårda, glatta underlag mattslipas.
 • Sprickor, hål och ojämnheter spacklas med Sandplast LW.
 • Sugande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
 • Glasväv/glasfilt sätts upp och överrullas med Flügger Våtrumstäck.
 • Slutbehandlas efter 24 timmar med 2 gånger Flügger Våtrumsfärg.
Tvättbarhet

Applicering

 • Pensel eller rulle.
 • Välj verktygstyp efter krav på finish
 • Flügger Våtrumstäck appliceras och väggbeklädnaden sätts upp i den våta grundfärgen/limmet. Efter 5 minuter kan väggbeklädnaden appliceras med ytterligare ett lager av våtrumsgrund.
 • Applicera vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning
 • Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
 • Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning
 • Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
0
Övermålningsbar (Timmar)
24
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Rengöring av verktyg
Vatten och tvål

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
1.04
Vikt %
47
Vol %
45
Utspädning
Ska inte förtunnas
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

26-05-2020