Våtrumsgrund

Wet Room Primer

Flügger Våtrumsfärg och Våtrumstäck används för målning av ytor i badrum och liknande rum. Produkterna används i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter om krav på underlag, ytmaterial och vatten- samt ångtäthet.

Produktegenskaper

Genomskinlig blåtonad våtrumsgrund. Lim och grundmålning för uppsättning och grundbehandling av glasväv/glasfilt. Rekommenderas för ytor som utsätts för särskilt höga funktionskrav där det förekommer varierande fukt- och vattenpåverkan. Ingår i Flügger våtrumsbehandling vid slutbehandling med Flügger Våtrumsfärg.
  • Grundmålning och lim
  • Blåtonat

Produktanvändning

Badrum, toaletter och liknande våtrum.

Substrat

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Löst sittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.
Kalkavlagringar och tvålrester avlägsnas med Fluren 33.
Hårda, glatta underlag mattslipas.
Sprickor, hål och ojämnheter spacklas med Sandplast LW.
Sugande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
Glasväv/glasfilt sätts upp och överrullas med Flügger Våtrumstäck.
Slutbehandlas efter 24 timmar med 2 gånger Flügger Våtrumsfärg.

Applicering

Pensel eller rulle.
Välj verktygstyp efter krav på finish
Flügger Våtrumstäck appliceras och väggbeklädnaden sätts upp i den våta grundfärgen/limmet. Efter 5 minuter kan väggbeklädnaden appliceras med ytterligare ett lager av våtrumsgrund.
Applicera vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Genomskinlig blåtonad yta.
Slutbehandlas med Flügger Våtrumsfärg.
Belasta ytan med försiktighet och undvik direkt vattenpåverkan innan färgen är helt genomhärdad.

Tekniska data

Produkttyp
Grundfärg
Densitet (kg / liter)
1.04
Vikt %
47
Vol %
45
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
3
Max. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
3
Min. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar (Timmar)
24
Genomhärdad (Dagar)
28
Förtunning
Ska inte förtunnas
VOC Max. värde ( g/l)
10
Rengöring av verktyg
Vatten och tvål

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Version

september 2020