Våtrumsgrund /globalassets/inriver/resources/74916_ff_vaadrumsgrund_3l.psd?0ce7fad3

Varianter

3 L
829,00 kr / styck
0,75 L
309,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Transparent blåtonad våtrumsgrund.
Används i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter om krav på underlag, ytmaterial och vatten- samt ångtäthet. Lim och grundmålning för uppsättning och grundbehandling av glasväv/glasfilt. Rekommenderas för ytor som utsätts för särskilt höga funktionskrav där det förekommer varierande fukt- och vattenpåverkan. Ingår i Flügger våtrumsbehandling vid slutbehandling med Flügger Våtrumsfärg.
  • Grundmålning och lim
  • Blåtonat

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Cement

Brick

Gips

Sträckförmåga

3 m2 pr liter

3 max. m2 pr liter

1 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Grundmålning och lim
  • Blåtonat
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data