Våtrumsgrund

Wet Room Primer

Flügger Våtrumsfärg och Våtrumstäck används för målning av ytor i badrum och liknande rum. Produkterna används i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter om krav på underlag, ytmaterial och vatten- samt ångtäthet.

Produktegenskaper

Genomskinlig blåtonad våtrumsgrund. Lim och grundmålning för uppsättning och grundbehandling av glasväv/glasfilt. Rekommenderas för ytor som utsätts för särskilt höga funktionskrav där det förekommer varierande fukt- och vattenpåverkan. Ingår i Flügger våtrumsbehandling vid slutbehandling med Flügger Våtrumsfärg.
  • Grundmålning och lim
  • Blåtonat

Produktanvändning

Badrum, toaletter och liknande våtrum.

Substrat

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Löst sittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.
Kalkavlagringar och tvålrester avlägsnas med Fluren 33.
Hårda, glatta underlag mattslipas.
Sprickor, hål och ojämnheter spacklas med Sandplast LW.
Sugande och porösa underlag grundas med Våtrumsgrund förtunnad 1:1 med vatten.
Glasväv/glasfilt sätts upp och överrullas med Flügger Våtrumsgrund.
Slutbehandlas efter 24 timmar med 2 gånger Flügger Våtrumsfärg.

Applicering

Pensel eller rulle.
Välj verktygstyp efter krav på finish
Flügger Våtrumstäck appliceras och väggbeklädnaden sätts upp i den våta grundfärgen/limmet.
Efter 5 minuter kan väggbeklädnaden appliceras med ytterligare ett lager av våtrumsgrund.
Applicera vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Resultat

Transparent blåtonad yta.
Slutbehandlas med Flügger Våtrumsfärg.
Belasta ytan med försiktighet och undvik direkt vattenpåverkan innan färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp
Grundfärg,Klister & lim
Densitet (kg / liter)
1.04
Torrhalt: Vikt %
47
Torrhalt: Vol %
45
Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling).
3
Max. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
3
Min. Sträckförmåga (m2/liter pr. behandling)
1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +10°C
Fuktighet
Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20° C, 60% RF (timmar)
24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Förtunning
Ska inte förtunnas eller tonas
Rengöring av verktyg
Vatten
Kompletterande info
Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Nuvarande TDS version

december 2021


Ersätter TDS version

januari 2021