Fönsterkitt

Window Putty

Produktegenskaper

Oljestabiliserat kitt. Bildar en mer elastisk kittfog än linoljekitt.
  • Oljebaserat fönsterkitt som är klar att använda

Produktanvändning

Till alla typer av utfyllningsarbeten med kitt, t ex. kittning vid isättning
av glas och reparationer av gamla fönster.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Bart trä grundas med Flügger 90
Classic Grundolja eller förtunnad alkydoljefärg.
Appliceras med patronspruta och efterslätas med kittkniv eller spackel.
Skall övermålas ca 1 vecka efter kittning. Bör övermålas 1-2 mm in på glaset.

Tekniska data

Produkttyp
Spackel- och fogmassa
Densitet (kg / liter)
2.1
Torrhalt: Vikt %
0
Torrhalt: Vol %
0
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning
Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
48
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
28
Volymsvinn (%)
15
Förtunning
Förtunning/Rengöring: Lacknafta

Nuvarande TDS version

september 2011


Ersätter TDS version

januari 2003