Træolie Classic

Træolie Classic

Produktegenskaper

 • Klassisk träolja som tränger in i träet, minimerar fuktabsorptionen och framhäver träets ådring.
 • Pigmenterad träolja skyddar bäst mot solens skadliga UV-strålar.
 • Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen.

USP/Specialfunktioner

 • Framhäver träets ådring
 • Ger skimmer till träet
 • Minimerar fuktabsorption

Märkningar

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.
Obs! Få mer information på Produktdatablad.:

Produktanvändning

 • Trädäck, staket, trädgårdsmöbler, fönster och dörrar.
 • Ljusa träslag, tryckimpregnerat trä.
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
10
4

Förbered - före behandling

Substrat
Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Används inte på underlag som tidigare behandlats med lack, färg eller täckande utomhusfärg. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

 • Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
 • Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
 • Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
 • Ojämna ytor slipas till en jämn yta.
 • Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.
Tvättbarhet

Applicering

 • Påförs med pensel eller roller och arbetas grundligt in i träet.
 • Välj verktyg utifrån krav på finish.
 • Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
 • Upprepa behandlingen tills träet är mättat och ser enhetligt ut utan att det skapas lackskikt.
 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Efter behandling

Torktid vid 20°C, 60% RF

Damm (Timmar)
6
Övermålningsbar (Timmar)
12
Genomhärdad (Dagar)
28

Förvaring
Svalt, frostfritt och i tätt försluten förpackning

Rengöring av verktyg
Penseltvätt

Tekniska data

Densitet (kg / liter)
0.85
Vikt %
32
Vol %
28
Utspädning
Ska inte förtunnas
Max. luftfuktighet 80 % RH.

Version

09-04-2020