03 Wood Tex Trälasyr /globalassets/inriver/resources/72969_fl%C3%BCgger_03-wood-tex_10l_fl-03-wt.png
Halvmatt transparent trälasyr där träets ådring och struktur är synlig. Förväntat hållbarhet 4 år.
Flügger 03 Wood Tex Transparent ger trä en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Enkel att påföra
  • Enkel att underhålla
  • Innehåller UV-filter

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P273) Undvik utsläpp till miljön.
(P501) Innehållet/behållaren lämnas till...
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 4 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Halvmatt

Sträckförmåga

6 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

4 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Enkel att påföra
  • Enkel att underhålla
  • Innehåller UV-filter
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data