Spara
30%
06 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_06_wtcl.png

Varianter

3 L
797,30 / styck Original pris 1 139,00 kr / styck
Rabatt gäller till 23-05-2021
0,75 L
258,30 / styck Original pris 369,00 kr / styck
Rabatt gäller till 23-05-2021
Halvblank täckande oljefärg. Förväntat hållbarhet 12 år.
Flügger 06 Wood Tex Classic, för utomhusträ med god inträngningsförmåga och maximalt skydd mot fukt och vatten. Kan användas vid låga temperaturer. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Fyllig påföring
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 6 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Wood

Trä, ute

Finish

Halvblank

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Fyllig påföring
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data