Fönsterfärg /globalassets/inriver/resources/14182_fl%C3%BCgger_window_10l_fl-window.png
Halvblank fyllig täckande fönsterfärg. Förväntat hållbarhet 10 år.
Flügger Window ger trä en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Hård yta
  • Torkar snabbt
  • Maximal hållbarhet

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

40, Halvblank

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Hård yta
  • Torkar snabbt
  • Maximal hållbarhet
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data