Flügger återupptar försäljning av lösningar till gipsskarvar

Strax före jul valde Flügger att stoppa all försäljning av skarvspackel och remsor på grund av osäkerhet omkring orsaken till problemen runt skarvspackling. Under perioden före jul och fram till nu har Flügger genomfört en rad tester och analyser för att utröna möjliga orsaker till att skarvremsan i vissa fall släpper i kanterna efter spackling.

Dessa tester och analyser har visat att spackelprodukterna inte är felaktiga, men att förhållanden under användningen har avgörande betydelse för om behandlingen når goda resultat. Flügger drar slutsatsen att om underlaget är torrt och temperatur och luftfuktighet (torkförutsättningar) är korrekta, kommer behandlingen att fungera väl. Därför återupptar Flügger nu försäljningen av spackel och remsa till gipsskarvar. Samtidigt har vi preciserat anvisningen för användningen av produkterna.

Så har vi testat produkterna

Flügger har genomfört tester och analyser både internt och externt under olika förhållanden för att realistiskt återskapa de förhållanden som produkterna används under. Våra tester och analyser har
omfattat flera produkter, varierande temperaturer, varierande luftfuktighet samt olika appliceringsmetoder.

Dessa förhållanden påverkar slutresultatet 

Den ökade tidspressen inom byggbranschen, kombinerat med variabler som temperatur och luftfuktighet har stor betydelse för kvaliteten på slutresultatet. Byggtemperaturen är i många fall uppskruvad med element och värmekanoner, så att byggplatsen är mycket varm och torr. Våra tester och analyser visar att variationer i värme, kyla, fukt samt torr luft i olika olämpliga kombinationer har stora negativa konsekvenser på slutresultatet. 

Svårigheter som ofta uppstår på grund av låg luftfuktighet och hög temperatur är t.ex.:

  • Kort öppentid, svårt att bearbeta spacklet
  • Kantsläpp
  • Delaminering
  • Sprickbildning

Svårigheter som ofta uppstår på grund av hög luftfuktighet och låg temperatur är t.ex.:

  • Lång torktid
  • Blåsor och bubblor i skarvremsan
  • Dåliga slipegenskaper på spacklet
  • Fördröjd sjunkning och synliga spackelskarvar

Dessutom är det av avgörande betydelse att arbetet utföres hantverksmässigt. Spackling av gipsskarvar kräver handlag och hantverksmässiga kvalifikationer och det har stor betydelse för ett gott resultat, att det utförs korrekt.

I linje med andra leverantörer i branschen har Flügger därför valt att uppdatera utförandeanvisningen med en precisering av kraven på utförandet av arbetet. Butiker och säljare uppmanas att lämna ut anvisningen till era kunder i samband med att försäljningen återupptas.

Utförandeanvisningen finns tillgänglig här

Lösningar till gipsskarvar tillbaka på hyllorna
Då produkterna inte är felaktiga återupptar Flügger försäljningen av lösningar till gipsskarvar med en preciserad utförandeanvisning:

Varunr:. Produktnamn:
30100 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 23m
30101 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 76m
30102 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 150m
29912 Flügger Sandplast 696 Joint Filler_10 L
71779 Flügger Sandplast LB_firk 12 L
76576 Flügger Sandplast LB Light Bazooka Bucket_15 L
77172 Flügger Sandplast LB Bazooka Bag_15 L

Flügger fortsätter arbeta på att stärka produkternas egenskaper
Det är Flüggers klara målsättning att hela tiden säkra moderna produkter och lösningar till måleriet, och därför kommer vi löpande arbeta på att stärka våra produkter i takt med den utveckling som marknaden tar. Som tidigare meddelat arbetar Flügger för närvarande på att göra våra spackelprodukter till gipsskarvar ännu mer toleranta, så dessa i högre grad kan stå emot de upplevda svårigheterna. Vi förväntar att ha ett mer tolerant produktprogram till gipsskarvar klart i slutet av januari.

Frågor
Har du frågor angående denna information, kontakta Teknisk Support.

Hitta närmaste Flügger färg

map