Information gällande spackling av gipsskarvar.

Denna produktinformation gäller inte produkter som finns i Flüggers nuvarande sortiment. Vår produktinformation, från den 6 januari 2017, angående spackling av gipsskarvar, gäller således fortfarande.

För att optimera vår lösning för hur gipsskarvar ska spacklas, valde Flügger under hösten 2016 att ersätta ersätta vår private label pappersremsan med följande artikelnummer 80444, 80445 och 8044, med en pappersremsa av märket Marco. Samtidigt valde Flügger att fasa ut Flügger Sandplast LH+, så att vi idag endast säljer spackelprodukter med en dokumenterad brottstyrka om minst 300 NM.

Den återkallade remsan i kombination med Flüggers spackelprodukter, kunde i vissa fall ge upphov till problem för våra kunder, i form av remssläpp, sprickbildning och viss avsaknad av vidhäftning.

Kunder som inte konstaterat dessa problem vid användandet av produkterna, behöver inte vidta några åtgärder.

De kunder som köpt och använt produkter, och vid användandet upplevt något av dessa problem, uppmanas att vända sig till Flügger för sedvanlig registrering av reklamationsärende.

Kunder skall också vara uppmärksamma på, att remssläpp, sprickbildning samt försämrad vidhäftning, lika väl kan uppstå p.g.a. fel i det hantverksmässiga utförandet som vid stora variationer mellan värme/kyla, torr luft/fuktig luft, och alla upptänkliga, ogynnsamma kombinationer däremellan.