Kundreklamationer

Om du som kund upplever att en produkt från Flügger avviker i förhållande till dina förväntningar ska denna information registreras i vårt reklamationssystem, så att vi kan behandla ditt ärende på bästa och snabbaste sätt.

Beskrivning av avvikelsen
Vi har behov för att du beskriver avvikelsen så utförligt som möjligt. Till detta ändamål har vi utarbetat ett formulär som ger en överblick över den information vi har behov för i samband med reklamationsbehandling och orsaksutredning. I vissa fall kan det underlätta handläggningen om du har bilder som dokumenterar avvikelsen, samtidigt som Flügger kan komma att kräva fördjupade undersökningar. Om det bedöms nödvändigt kommer våra lokala representanter, eller en teknisk expert från Flügger att besiktiga reklamationen.
Ju bättre information Flügger mottager, desto bättre möjlighet har vi för att behandla ditt ärende.
 
Utredning och avslutning
Vi strävar alltid efter att behandla och avsluta ditt reklamationsärende så snabbt som möjligt via vår försäljningsavdelning eller den lokala butiken, med stöttning av vår tekniska avdelning.
 
Med vänlig hälsning
Flügger AB
 

Hitta närmaste Flügger färg

map