Sortimentsöversikt och behandlingsvägledning

Sortimentsöversikt

Här kan du hämta och läsa sortimentsöversikten (uppdaterad 1 januari 2023)

Download sortimentsöversikten


Behandlingsvägledning

Vid frågor angående Behandlingsvägledning, kontakta Produktsupport
1

Förväntat utfall

"Förväntat utfall" definierar vilka krav som ställs på utseende och struktur på målad eller beklädd yta.

Hämta PDF
2

Rengöring och förbehandling metallytor

Förbehandling på järn och metall har en avgörande betydelse för hållbarheten.

Hämta PDF
3

Funktionsklasser

"Funktionsklass" beskriver krav på färdigt resultat med exempel på var behandlingarna kan användas.

Hämta PDF
4

Korrosivitetsklasser

Korrosivitetsklasserna beskriver olika miljöbetingelser och den korrosivitet som olika miljöer ger upphov till.

Hämta PDF
5

Arbetsanvisning

06/01-2017: Utförandeanvisning - Kartonggipsskivor, spackling av skarvar

Läs mer
6

Våtrumssystem

Flügger Våtrumssystem - Utförandeanvisning

Hämta PDF
7

Skötselsråd

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Hämta PDF
8

Munstyckrekommendationer

Maskin/materialtest av div. Flügger sortiment av vägg- och takfärger samt utomhusfärg, vävlim.

Hämta PDF
9

Behandling av fabriksmålad plåt

Behandling av fabriksmålad plåt
Flügger har utvecklat Metal Pro serien för behandling av olika typer av metall. Vid ommålning av fabriksmålad plåt, är det många saker man skall vara uppmärksam på för att uppnå ett lyckat resultat och här följer en orientering och genomgång av hur man gör.

Hämta PDF
10

Brandskydd

Brandskydd - Protega godkännande.

Hämta PDF
11

Chemical Resistance

Flügger Floor Paint Epoxy - Chemical Resistance

Hämta PDF
12

Hygienklass

Hygienklass - Utförandeanvisning

Hämta PDF