Flügger Natural Wood Trälut

Från 189 kr

Vitkalkade utseende
Synlig trästruktur
Minimerar den naturliga gulfärgningen av träet

Beställ färg

  • Totalbelopp 189 kr
  • Mängd 1 L
  • Produkt Flügger Natural Wood Trälut
  • Artikelnummer 20623

Produktinformation

Lut till ljust trä inomhus.

  • Vitkalkade utseende
  • Synlig trästruktur
  • Minimerar den naturliga gulfärgningen av träet
Torktid
  • Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF: 5 Timmar
Ytor

Trä

Miljö

Förvaring av obruten och bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten. Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd. Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Se all produktinformation