Sandpapper

Sandpapper finns i många olika typer och former och är ett oumbärligt verktyg för att måla, lackera och spackla ytor. Sandpapper kan användas för alla typer av möbelrenovering, renoveringsprojekt och målning. Sandpappret hjälper till att få en jämn och slät yta före och efter behandlingen, vilket garanterar ett fint resultat för ditt färdiga arbete.

Vad är sandpapper?

Sandpapper, även kallat slippapper, är ett verktyg för slipning av ytor. Med sandpapper kan du jämna ut och släta ytor så att repor, spackelfogar på gipsskivor eller skador som hål eller sprickor slätas ut så att de inte längre syns på ytan.

Du kan även använda sandpapper för att slipa ytan på möbler innan du målar dem med färg eller behandlar dem med träskyddsprodukter. Här hjälper sandpapper till att ta bort gammal färg eller löst sittande färg för en jämn och slät yta så att den är klar för bearbetning.

Vilket sandpapper ska du välja?

Det finns många olika typer av sandpapper. Du kan därför välja sandpapper med olika korntyper eller kornstorlekar eller sandpapper i olika former.

De olika formerna av sandpapper är:

 • Sandpapper i ark
 • Sandpapper i rulle
 • Slipdyna
 • Sliptejp
 • Sliphylsa
 • Våtslippapper
 • Smärjelduk

Sandpapperskorntyper och kornstorlekar väljs utifrån vilken yta du behöver slipa. Du kan få från helt grovt sandpapper till extra fint sandpapper. Korntyperna och deras storlek kommer från storlekssilen och dess hål genom vilka kornen siktas. Tumregeln för sandpapprets grovhet är att ju lägre antal, desto grövre sandpapper. Ju högre antal, desto finare sandpapper.

De olika typerna av kornen och deras grovhet:

 • Korn med 40-100 är för grovslipning av trä, metall och spackel. Det används ofta för för-slipning av ytor, innan det därefter slipas med en finare typ av korn. Den grova korntypen är mycket bra på att ta bort gammal och löst sittande färg.
 • Korn med 120 - 180 är för finslipning av trä och metall och används för mellanliggande slipning av spackelytor.
 • Korn med 220-280 är en fin typ av korn för färdigslipning av spackelytor. Dessutom används den även för fin slipning av trä och metall.
 • Korn med 320-600 är för en extra fin typ av korn för mellanslipning av lackerade och målade ytor. Den helt fina korntypen är även bra för finslipning som slutslipning vid lackering av trä.

Sandpapper finns även med olika bakmaterial som sandpapper med kardborrebaksida för slipblock eller den vanligaste typen av sandpapper med pappersbaksida.