Flügger och miljön

 

Resan startade på 1970-talet, då Flügger byggde en ny fabrik i Kolding som redan var inriktad på att producera miljövänlig, vattenbaserad färg. En del av resan handlade om att byta ut färgämnen innehållande tungmetaller mot nya, som ändå skulle kunna vara färgfasta och tåla användning utomhus.

2005 blev produktionen i Danmark och Sverige ISO 14001-certifierad, och 2011 kom certifieringen av tapetproduktionen i Polen, följt av certifieringen av färgproduktionen i Kina 2012.
Under de senaste åren har fokus legat på biocider, som i vissa fall kan vara allergiframkallande.

På Flügger ligger vi i framkant av utvecklingen, och de flesta produkter för inomhusbruk har märkningen Ecolabel, som är konsumenternas objektiva mått på hur hälsofarlig produkten är att använda.

Flügger fokuserar på att märka och deklarera produkterna så att våra kunder kan vara säkra på vad de innehåller – även när det kräver mer information än vad lagstiftningen föreskriver.

Flügger har dessutom skärpt de egna kraven på hur mycket MI företagets produkter får innehålla.