Flügger Natural Wood Trärengöringsmedel

Från 159 kr

Tar effektivt bort fett, tvål, vax och smuts
Förbereder träytor effektivt innan vidare behandling
För inomhusbruk

Beställ färg

  • Totalbelopp 159 kr
  • Mängd 1 L
  • Produkt Flügger Natural Wood Trärengöringsmedel
  • Artikelnummer 40441

Produktinformation

Rengöringsmedel för naturträ

  • Tar effektivt bort fett, tvål, vax och smuts
  • Förbereder träytor effektivt innan vidare behandling
  • För inomhusbruk
Torktid
  • Dammtorr vid 20°C, 60% RF: 4 Timmar
  • Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF: 8 Timmar
Miljö

Förvaring av obruten och bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten. Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd. Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Se all produktinformation