Kundreklamationer

Om du som kund vill klaga på grund av att du upplever att en produkt från Flügger avviker från vad som förväntas, måste din reklamation registreras i vårt reklamationssystem så att vi kan behandla din förfrågan snabbt och effektivt.

För att ett klagomål ska vara motiverat måste följande punkter uppfyllas:

  • Du måste kunna göra ditt köp sannolikt genom att uppvisa en faktura för produkterna i fråga
  • Om du är privatkund kan du jfr. konsumentköplagen göra ett klagomål inom klagomålsperioden på 3 år från fakturadatum, men du måste svara inom rimlig tid efter att bristen har fastställts. Om du svarar inom två månader anses det alltid vara en rimlig tid
  • Om du är en professionell kund kan du klaga inom 2 års tidsfrist från fakturadatum, men du måste svara omedelbart efter att bristen har fastställts.
Beskrivning av klagomålet

Det är viktigt att klagomålet beskrivs så fullständigt som möjligt.

För detta ändamål har vi utarbetat ett formulär som ger en översikt över den information vi behöver i samband med bedömning och kausalanalys.

Du hittar klagomålsformuläret här.

I många fall underlättar behandlingen av ärenden om bilder bifogas som illustrerar det problem som ärendet handlar om. Ju bättre information Flügger får, desto bättre möjlighet har vi att behandla förfrågan.

Det ifyllda formuläret skickas till Flügger kundtjänst:
kundservice-se@flugger.com

Förtydligande och slutsats

Vi strävar alltid efter att behandla och avsluta ditt klagomål så snabbt som möjligt via vår kundtjänst eller den lokala Flügger färg-butiken.
 
Med vänlig hälsning
Flügger Sweden AB