Easy Filler /globalassets/inriver/resources/72600_ff_easyfiller_1l.psd?0ce7fad3

Varianter

1 L
199,00 kr / styck
0 kr

Leveranstid: 1-4 dagar

Lätt, vit spackelmassa, spricker och sjunker inte.
Lätt, vit spackelmassa, som är mycket smidig och praktisk att använda tack vare sin speciella konsistens. Tål fukt, men rekommenderas inte för platser med konstant vattenexponering.
  • Spricker inte
  • Goda slipegenskaper
  • Sjunker inte

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 1 Timme

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Egenskaper

  • Spricker inte
  • Goda slipegenskaper
  • Sjunker inte
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data