02 Wood Tex Utegrund /globalassets/inriver/resources/11311_fl%C3%BCgger_wood-tex-02_10l_fl-02-wt-1-789852.jpg?0df7a2be

Varianter

10 L
2 499,00 kr / styck
Svanen
3 L
899,00 kr / styck
Svanen
0,75 L
279,00 kr / styck
Svanen
0,38 L
199,00 kr / styck
Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Pigmenterad, diffusionsöppen grundfärg som ger extra hållbarhet, täckförmåga och skydd mot fukt.
Förlänger hållbarheten av hela behandlingen. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan av slutbehandlingen. Färdigbehandlas med täcklasyr eller färg.
  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 4 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 6 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä

Finish

Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data