Lackbets /globalassets/inriver/resources/74960_ff_nw_lakbejdse_mat_750ml-101652.png?85bb2970

Varianter

0,75 L
299,00 kr / styck
0,75 L
309,00 kr / styck

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 12 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Wood

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data