Facade Universal /globalassets/inriver/resources/24325_ff_facade_universal_10l.psd?0ce7fad3

Välj mellan tusentals av kulörer!

Tryck på paletten "Välj kulör " där du kan söka och välja bland tusentals kulörer som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital kulör kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett kulörprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via kulörväljaren.

Varianter

10 L
2 099,00 kr / styck
3 L
759,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Helmatt oljeemulsionsfärg som ger en diffusionsöppen yta med god väderbeständighet. Förväntad hållbarhet 12 år.
Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta. Optimal produkt när man väljer att inte totalrengöra tidigare målade underlag. Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan.
  • Helmatt ”kalkliknande” utseende
  • Den säkraste lösningen för porösa underlag
  • Diffusionsöppen

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P273) Undvik utsläpp till miljön.
(P501) Innehållet/behållaren lämnas till...
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Finish

2, Helmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Helmatt ”kalkliknande” utseende
  • Den säkraste lösningen för porösa underlag
  • Diffusionsöppen
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data