Flügger Flex Seal Pro - MS tätningsmedel

Från 169 kr

Extra elastisk
Låg emission
Extra bra vidhäftning

Beställ färg

Våra standardkulörer

Vit
  • Totalbelopp 169 kr
  • Mängd 0,29 L
  • Kulör HV
  • Produkt Flügger Flex Seal Pro - MS tätningsmedel
  • Artikelnummer 79197

Produktinformation

Elastisk MS-fogmassa, inom- och utomhus. Övermålningsbar med extra bra vidhäftning och elasticitet.

Använd som fog mellan byggnadsdelar av betong, lättbetong, puts, kartonggips, fibergips, trä, metall glas och målade underlag. Låg emission, uppfyller kraven för CE-märkning jfr. EN 15651 och kraven för M1.

  • Extra elastisk
  • Låg emission
  • Extra bra vidhäftning
Torktid
  • Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF: 24 Timmar
  • Genomhärdad vid 20°C, 60% RF: 8 Dygn
Miljö

Ta bort så mycket fogmassa som möjligt från verktyg före tvättning med lacknafta. Häll inte rest av flytande fogmassa i avloppet, lämna den på den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara fogmassa som blir över på rätt sätt så att resterna kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Se all produktinformation