Experimenterande avantgarde-stil

Avantgarde är ett uttryck som framför allt används om konstnärer som vill experimentera med avancerade idéer och färger.

Här tillåter vi oss att använda uttrycket för att visa hur du kan experimentera med färgval för träpaneler och karmar som kompletterar stilen i ditt hem.

I en äldre bostad kan du till exempel måla både karmar, paneler och fönster i samma färg som du har på väggarna. Det ger ett mer homogent och lugnare uttryck i ett rum. Den här lösningen kräver dock flera överväganden än den vita färgen. Du behöver bland annat ta hänsyn till:

  • Bostadens arkitektur (ska det vara en genomgående färg eller flera färger i de olika rummen?)
  • Hur ska du skilja rum och färger åt? (ska färgerna t.ex. delas mitt på dörrkarmen?)
  • Ska fönsterbrädorna målas i samma färg som väggar och paneler? 

Innan du väljer den här lösningen bör du ta ställning i flera frågor. I gengäld får du en helt unik bostad med ett både stringent och lugnt uttryck.

 

Respekt för det ursprungliga

Den sista stilen handlar om att hylla din bostads autenticitet och historia fullt ut. 

Den här stilen är för bostadsnördarna. 

Till dig som värnar om autenticitet och har en passion för din bostads ursprungliga uttryck. Du som bor i en villa med gul mursten och håller fast vid detaljer som de mörkblå fönsterbrädorna. Du som har tidsenliga bruksföremål och dekorationer i hemmet.

Här är det inte färgerna som skapar hemmet, utan bostadens historia som väljer färgerna. 

Lek bostadsdetektiv och gå på upptäcktsfärd i bostadstidningar och -magasin för att hitta inspiration till den ursprungliga färgsättningen innan du låter den vita färgpenseln svepa över tak och karmar i ditt hem. 

Hitta närmaste loppmarknad och leta efter tidsenliga konst- och bruksföremål som kompletterar stilen.

Skapa ett inspirerande och autentiskt hem.