Snabb leverans
Alltid fri frakt över 1 000 kr.
30 dagars returrätt
Hämta i butik
Snabb leverans
Alltid fri frakt över 1 000 kr.
30 dagars returrätt
Hämta i butik
 • ...

VOC och MI i färg

När du ska måla är det vanligtvis en hel del saker att tänka på innan du kan sätta igång. Du behöver välja färg och ta reda på vilka tillbehör och verktyg som behövs. Du ska också bestämma dig för vilken nyans du vill ha på färgen. Alla tankar är viktiga, men du bör också vara uppmärksam på VOC- och MI-innehållet i produkten.

- VOC är ämnen som avdunstar från målarfärg som torkar
-  MI är ett slags konserveringsmedel som används i produkter som rengöringsmedel, smink, lim och färg


När VOC avdunstar kan de bidra till dålig luftkvalitet och påverka hälsan negativt. Om det är för mycket VOC eller MI i en färg kan det i värsta fall leda till astma eller allergier. Därför är det alltid en bra idé att använda en målarfärg där gränsvärdena hålls ordentligt.

På den här sidan förklarar vi närmare vad VOC och MI egentligen är och vad du bör vara uppmärksam på.

Vad är VOC i målarfärg?
- allt du behöver veta


VOC är förkortningen för "flyktiga organiska föreningar" eller "volatile organic compounds" och är kemikalier som avdunstar från målarfärg. Om en färg har en hög VOC-halt kan det vara skadligt för din omgivning, både för miljön och hälsan. VOC utlöser nämligen ämnen som skadar och bryter ner ozonskiktet i atmosfären, samtidigt som de bidrar till att bilda dis av luftföroreningar, det vill säga smog. Ur ett hälsoperspektiv är det själva koncentrationen av ämnena som potentiellt kan vara så hög att människor med astma kan uppleva andningsproblem. Därför är det viktigt att alltid hålla koll på mängden VOC i färgen.

Kontrollera färgens VOC-halter i säkerhetsdatabladet


Du hittar information om VOC-innehållet i respektive produkts säkerhetsdatablad. Du kan ladda ner säkerhetsdatabladet och hitta den exakta mängden VOC i produkten. VOC-ämnen klassificeras enligt 12 gränsvärden, beroende på vilken typ av färg du vill använda. Dessa gränsvärden är fastställda för att skydda miljön och hälsan och anges i g/liter. 

 

Matt väggfärg för inomhus- och utomhusbruk (glans < 25-60)

 • Vattenbaserade produkter: 30 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 30 g/liter

 

Blank väggfärg för inomhus- och utomhusbruk (glans > 25-60)

 • Vattenbaserade produkter: 100 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 100 g/liter

 

Utomhusfärg för murverk

 • Vattenbaserade produkter: 40 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 430 g/liter

 

Färg för trä och metall (inomhus och utomhus)

 • Vattenbaserade produkter: 130 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 300 g/liter

 

Färg och lack för trä (inomhus och utomhus)

 • Vattenbaserade produkter: 130 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 400 g/liter

 

Färg som bildar minimal film (inomhus och utomhus)

 • Vattenbaserade produkter: 130 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 700 g/liter

 

Primer

 • Vattenbaserade produkter: 30 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 350 g/liter

Häftgrund

 • Vattenbaserade produkter: 30 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 750 g/liter

Enkomponentspecialfärg

 • Vattenbaserade produkter: 140 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 500 g/liter

Tvåkomponentspecialfärg

 • Vattenbaserade produkter: 140 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 500 g/liter

 

Mångfärgad färg

 • Vattenbaserade produkter: 100 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 100 g/liter

 

Effektfärg

 • Vattenbaserade produkter: 200 g/liter
 • Lösningsmedelsbaserade produkter: 200 g/liter

 

Generellt sett är det en bra idé att välja en färg med lågt VOC-innehåll. Den typen av färg är som regel bäst för inomhusklimatet och miljön, samtidigt som den minimerar risken för att exponeras för skadliga ämnen.

Vädra och håll koll på certifieringarna

VOC trivs i fuktig inomhusmiljö utan ventilation, vilket gör att mögel också utsöndrar VOC-ämnen. Därför är det viktigt - både före och efter att målningsprojektet är färdigt - att du vädrar ordentligt. Se till att ha bra  ventilation genom att öppna alla dörrar och fönster. Måla gärna på våren och sommaren när vädret tillåter, så att du kan låta det stå öppet och vädra ordentligt.

Vädra också i några veckor efter att du avslutat målningsprojektet. Även om ämnenas nivåer sjunker under ett par månader, kan det ta flera veckor för alla problematiska VOC-ämnen i den nya färgen att avdunsta. Därför är det en bra idé att fortsätta vädra ut regelbundet hemma.

När du har kontrollerat VOC-innehållet i färgen kan du också se efter om den är miljömärkt med EU-Ecolabel eller Svanemärket. Dessa märkningar är kvalitetsstämplar som bekräftar att det ställts strikta miljökrav på produkten, inklusive dess VOC-innehåll. En produkt med Svanemärket eller EU-Ecolabel har därför väldigt låga halter VOC-ämnen och så länge gränsvärdena uppfylls, är du säkrad en trygg inomhusmiljö.

Vad är MI i färg?

MI är en förkortning för den kemiska beteckningen för konserveringsmedlet methylisothiazolinon. Ämnet används bland annat i en mängd olika konsumentprodukter som rengöringsmedel, vardagsprodukter (t.ex. tvål och schampo), lim, färg och olika kosmetiska produkter. Ämnet uppstår ur en organisk förening av svavel och kväve, och det är tillåtet att använda (i små koncentrerade mängder) i många produkter.

Trots den omfattande användningen har ämnet på senare år kopplats till allergiska reaktioner, som kan bero på direkt kontakt med en produkt som har högt MI-innehåll. År 2018 klassificerades ämnet som allergiframkallande. Det här har lett till att allt fler kunder väljer målarfärg utan MI.

 

Håll koll på MI-gränsvärdet

MI är ett konserveringsmedel som används i de flesta vattenbaserade färger. MI gör färgen hållbar under produktion, transport och förvaring. På så sätt har MI en praktisk funktion eftersom det skyddar färgen från att bli dålig så att den är färsk när du ska börja måla.

Danska färgtillverkare är skyldiga att informera om deras produkt har ett MI-innehåll över 0,0015%. Om innehållet överskrider gränsvärdet kan det ses på sidan av behållaren och färgen är också märkt med varningsmärken. Produkter med MI-innehåll över 0,0015% som inte klassificeras som "allergiframkallande", har en varningstext "Innehåller methylisothiazolinon. Kan utlösa allergisk reaktion".

Det är dock en bra idé att kontrollera hur mycket eller hur lite MI det finns i färgen, eftersom det fortfarande kan finnas MI i produkten även om innehållet är under 0,0015%. I säkerhetsdatabladen, under våra produkter här på Flügger.se, framgår det om produkten kan orsaka en allergisk reaktion. Det finns dock också ett antal andra säkerhetsåtgärder som du själv kan kolla upp. Undvik direkt kontakt med färgen. Du kan med fördel använda olika typer av säkerhetsutrustning (till exempel skyddsglasögon och handskar) för att förhindra direkt hudkontakt. Se också till att vädra ordentligt medan du målar så att VOC-ämnena försvinner ut ur rummet. Vädra gärna flera dagar efter att arbetet är klart - hellre för mycket än för lite. När färgen torkat (vanligtvis efter 7 dagar) är det inte längre någon betydande avgasning/förångning av ämnen och därmed inga problem för allergiker. Kom ihåg att MI i färg endast påverkar personer med allergi mot MI.

Köp din allergivänliga färg hos Flügger

Vi på Flügger lägger stor vikt vid att kunna stå för kvaliteten på våra produkter. Det innefattar allt från färgens hållbarhet till att följa de fastställda gränsvärdena - både när det gäller MI och VOC. En vägg- och takfärg som Dekso 1 Ultramat uppfyller inte bara dessa gränsvärden, utan ger också en robust och slitstark yta med en vacker reflexfri matt finish.

Om du ska måla utomhusträ och vill skydda miljön mot VOC, kan du välja Flügger Wood Tex 04 som är en utmärkt allround täcklasyr. Den är diffusionsöppen, uppfyller de fastställda gränsvärdena för färg till utomhusträ och metall, motverkar mögel- och mögelbildning samt håller i upp till 12 år.

Oavsett vilken typ av färg du behöver har vi massor av produkter som uppfyller gränsvärdena - både för inomhus- och utomhusbruk. Läs mer om Flüggers miljömärken och certifieringar.